• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Abdus Shohid

Dhaka central hotel
165, Nawabpur road Dhaka-1000