• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

H. S. Babru Miah

Shahin Hotel
55/1, Kakrail
Dhaka-1000