• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

K. M. Gulam Kabir

GP- Ga
27/4-4B, Shahjadpur, Gulshan, Dhaka- 1212