• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Ms. Rahela Choudhury

Life Member No.-770

71/C, Azimpur estate, Dhaka- 1205
Phone: 02 9660865
E-mail: shushmita156@yahoo.com