Mr. Alimus Sadat Chowdhury

1252

43, Bashundhara
Rainagar, Rajbari, Sylhet- 3100
Phone: 0521 728360
Mobile: 01711 921515
E-mail: sadat@alimindustriesltd.com
 
Copyright © 2015 by Jalalabad Association Dhaka.
Design & Developed BY PopularITLtd.Com