• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Alhaz Pirjada Dr. Rafi Ahmed Laskar

Laizu Mahal, 88/2
Borobag, Mirpur -2
Dakha – 1216