• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Mr. Afazur Rahim

Life Member No.-893

House- 33, Road- 11, Sector- 14
Uttara, Dhaka- 1230