• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Mr. Shahid Uddin Ahmed

Life Member No.-1146

20/10 2nd Gate
Tolarbag, Mirpur
Dhaka- 1216
Phone : 02 9035793
E-mail: shaid.kash@gmail.com