• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Mushahid Ahmed Chowdhury

Flat- 4/C, Nakshi garden
325/326/C, Khilgaon, Chowdhury para, Dhaka- 1219
E-mail: mushahid@iul.edu.bd