• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Shamsur Rahman Choudhury

Borak garments
Gulshan-1, Dhaka-1212