• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Shekh Md Jahir Ali Advocate

Life Member No.-1126

54, Kamar Goli, Fakirapool, Dhaka
E-mail: smjahir7@gmail.com