• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Mr Haroon H. Rahman

Life Member No.131

Dukhi gurments
24/4, Chameli bagh, Shantinagar
Dhaka-1000