• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Khandakar Fahim Uddin Ahmed

Life Member No-617

PRESENT ADDRESS :
Apartment- H1/B, House- 14, Block- B
Bashundhara R/A, Dhaka- 1212
E-mail: fahim_mbl@yahoo.com

PERMANANT ADDRESS :
Vill : Alapur, Post Office :
Upazila : Balagonj, Dist. : Sylhet