• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Md. Kahir Mahmud

Life Member No.473

House- 103, Road- 2/6, Block- C
Shahjahan road, Mohammapur, Dhaka-1207
E-Mail: kahir_s@yahoo.com