• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Mr. Alimul Ahsan Chowdhury

Life Member No.-1251

PRESENT ADDRESS :
43, Bashundhara, Rainagar, Rajbari, Sylhet- 3100
Phone: 0521 728581
E-mail: ahsan@alimindustriesltd.com

PERMANANT ADDRESS :
Vill : 43, Bashundhara, Rainagar, Post Office : Sylhet- 3100
Upazila : Sadar, Dist. : Sylhet