• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Mr. Alimus Sadat Chowdhury

Life Member No-1252

PRESENT ADDRESS :
43, Bashundhara, Rainagar, Rajbari, Sylhet- 3100
Phone: 0521 728360
E-mail: sadat@alimindustriesltd.com

PERMANANT ADDRESS :
Vill : 43, Bashundhara, Rainagar, Post Office : Sylhet- 3100
Upazila : Sadar, Dist. : Sylhet