• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Mr. Md Rahmat Ullah Chowdhury

Life Member No.-1093

PRESENT ADDRESS :
Green mist, 721/2, Bashundhara lane, Kazipara, Mirpur, Dhaka
E-mail: rullahawnrn@gmail.com

PERMANANT ADDRESS :
Vill : Dakar Par, Post Office : Doiar Bazar
Upazila : Companygonj, Dist. : Sylhet