• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Mr. Shaheduzzaman Choudhury

Life Member No.-736

PRESENT ADDRESS :
House- 355 (1st floor), Lane- 05, Baridhara DOHS, Baridhara, Dhaka
Phone: 02 8414487
E-mail: cshahed@gmail.com

PERMANANT ADDRESS :
Vill : Sadarghat, Post Office : Sadarghat
Upazila : Nabigonj, Dist. : Habigonj