• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Shamsuddin Ahmed

Hotel Asha
Kakrail, Dhaka-1000