• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Mr. Shamsuddin Saleh Ahmed Chowdhury

Life Member No.371

Aparment- Asroi- 2
Flat- A- 3, Kolabagan, Dhaka- 1205