• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Mr. Shamsur Rahman Choudhury

Life Member No.335

Borak garments
Gulshan-1, Dhaka-1212